Cuvintelnic fără frontiere
Andrei Cornea

După spusele autorului “Cuvintelnic fără frontiere” este o culegere de articole apărute între anii 2000-2001 în revista Observator cultural. Volumul, cuprinde 44 de articole fiecare dedicat unui termen sau a mai multora, cu rădăcinile lor etimologice, mereu surprinzatoare atît pentru specialist, dar mai ales pentru omul obişnuit.

Având la bază o solidă formaţie filologică, autorul face o expunere în stil literar a originii şi evoluţiei unor cuvinte, stil care atrage, face plăcere lectorului, fără a se pierde în detalii tehnice, aride, de lexic. Povestea cuvintelor, expresiilor din cartea lui Andrei Cornea e plină de farmec şi de un excelent umor.

Ca şi oamenii, cuvintele îşi au propriul destin, în funcţie de epocă, de limba în care se nasc, în care există sau în care – de ce nu? – îşi dau obştescul sfârşit. Cartea lui Andrei Cornea urmăreşte „destinele” câtorva cuvinte, de-a lungul istoriei, cu toate dezvoltările de sens pe care acestea le implică. “La început a fost Cuvântul!”, a venit apoi “Eroarea” – voită sau nu! Au mai fost, în diferite cazuri şi împrejurări, în diferite contexte şi evenimente şi alte cuvinte, urmate de alte erori, alte neintelegeri, alte falsificări...

Etimologia, se vede, are cărări nebănuite care duc în locuri neştiute. Iar toate astea sunt strâns legate de viaţă, de civilizaţie şi de mersul lumii. De exemplu, cuvântul “MAGISTER”: dacă în latină, acest cuvânt avea sensul de stăpîn, dar şi dascal, profesor, cuvîntul acesta a evoluat în : meşter – cel care îţi repară ceva prin casă, ori maistru, cel care îi învaţă pe ucenici meserie, sau maestro – cel care este un artist, dă reprezentaţii şi merită aplauze, sau magistrul – cel care predă de la o catedră universitară învăţătura sa, sau magistratul – cel care ar trebui să aplice legea, ori, magistra – femeia, atât în legea matrimonială, dar şi dincolo de ea – metresa.

De asemenea, pentru diverse situaţii(cum ar fi Prioritate, Ambrosia, etc.) fapte, sau mituri autorul aşează, precum muzicianul notele pe un portativ, elemente ce construiesc un tablou, adesea foarte realist. Dar autorul nu face doar pleduaria unor cuvinte cu profundă semnificaţie, el pledează prin “cuvînt”şi pentru teme de interes cu caracter individual sau chiar naţional, cum ar fi: cinstea, respectul faţă de trecut, faţă de valori.

Andrei Cornea este autor al multor volume de istoria artei, istoria mentalităţilor şi filosofie, traducător din Platon, Aristotel, Plotin, colaborator permanent al revistei 22. Eseurile sale sunt scrise într-un limbaj accesibil, uşor de înţeles pentru cititorul obişnuit, dar care transmite şi specialistului informaţii utile sau o invitaţie la polemică. Chiar merită citite !