David Copperfield
Charles Dickens

Acest roman este în mare parte autobiografic.

“Am lucrat din zori şi până în noapte, cu răbdare şi cu greu. Am scris o poveste, cu subiect luat din propria experienţă. Cartea de faţă nu face decât să aştearnă în scris amintirile mele”, mărturisea Charles Dickens.

Orfan de tată şi apoi şi de mamă, David Copperfield va cunoaşte asprimea tatălui său vitreg, domnul Murdstone, şi a surorii acestuia, Jane, oameni răi şi fără inimă. Astfel, după seninătatea primilor ani, David cunoaşte suferinţa unui copil tratat cu duritate şi cruzime. Nesuportând prezenţa lui, David va fi trimis la o şcoală din apropierea Londrei, condusă de aprigul domn Creakel, iar după moartea mamei sale, va fi obligat să lucreze la firma tatălui său vitreg ca spălător de sticle, cu 6 şilingi pe săptămână. Simţindu-se părăsit de toţi, ca un copil al nimănui, acesta va pleca în căutarea mătuşii sale din partea tatălui să natural, Betsy, care locuia în Dover. După un lung drum, plin de peripeţii acesta va ajunge la destinaţie iar viaţa îşi va schimba cursul.

Răul şi binele din romanul lui Dickens sunt bine conturate, astfel personajele negative îşi vor primi pedeapsa cuvenită iar cele pozitive vor fi răsplătite pentru bunătatea şi generozitatea lor, subliniindu-se astfel ideea încrederii în triumful binelui.

După lecturarea romanului observăm că autorul ne prezintă la persoana întâi, mai mult sau mai puţin modificate, persoane, oameni, fapte şi impresii care au marcat anii copilăriei şi tinereţii lui Dickens.

Sunt multe corespondenţe între viaţa lui Dickens şi cea a lui David Copperfield: prezenţa doicii Mary Weller, închisoarea datornicilor, angajarea lui David din copilărie, evoluţia lui David ca literat, sunt doar o mică parte din ceea ce face din acest roman un roman autobiografic.

Prin romanul său, Dickens a urmărit formarea unei identităţi după multe suferinţe şi întâmplări, povestea unei vieţi de la naştere până la maturitate.