Vina tragică
Ileana Mălăncioiu

Cartea scriitoarei Ileana Mălăncioiu intitulată Vina tragică (Tragicii greci, Shakespeare, Dostoievski, Kafka) reprezintă teza de doctorat a autoarei, suţinută în anul 1975.

În ediţia Princeps, cartea avea şi o secvenţă intitulată Capela prinţului care, în ediţia a doua, revăzută (Polirom, 2001) nu mai apare. Volumul, cu un “Cuvânt înainte” ce aparţine scriitoarei, cuprinde două părţi: partea întâi – Despre vinovaţii tragici; partea a doua – Despre vina tragică, urmate de Referinţe critice – un grupaj de fragmente ample din comentariile apărute în presă, după prima ediţie şi reluate în ediţia prezentă.

Scriitoarea îşi propune să interpreteze universul literaturii tragice într-un eseu excelent. Temele tratate – tragicii şi eroii tragici – au fost examinate de scriitoare din perspectiva contemporaneităţii literaturii, a raportării literaturii mai vechi la creaţia actuală.

Pentru Ileana Mălăncioiu, tragicul nu este o simplă estetică, ci “o categorie mai largă a spiritului, sfera lui de manifestare cuprinzând şi viaţa reală, şi cunoaşterea , şi arta tragică”. Scriitoarea vizează sentimentul tragicului de-a lungul timpului, analizând succesiv ideea de culpabilitate, de păcat, de vină tragică.

Descifrând marile mituri ale Antichităţii, sursa universului ulterior al literaturii tragice, eseul Vina tragică este o lucrare superioară care te invită la o lectură atentă şi profundă.