Rezolvarea dificultăţilor de comunicare
Fabrice Lacombe

Fabrice Lacombe este specialist în domeniile comunicării, managementului şi dezvoltării personale. Activitatea sa se focalizează pe trei axe : formarea cadrelor în întreprinderi, training pentru persoane cu funcţii de conducere şi oameni politici şi consiliere pentru persoane particulare.

Comunicarea este un instrument pe care îl putem mânui mai uşor dacă îi cunoaştem mecanismele, diversele faţete, obiectivele, subtilităţile ascunse, modul de funcţionare, utilitatea, punctele forte şi punctele slabe.

Buna relaţionare cu partenerii de afaceri, de conversaţie, de prietenie sau de cuplu reprezintă cheia succesului în comunicarea interpersonală. Capacitatea de a dialoga ne distinge ca fiinţe umane şi este însăşi miezul fiinţei noastre. Stilul unic de a conversa a fiecărei persoane devine parte integrantă din personalitate pe tot parcursul vieţii.

Găsim în această carte metode care ne vor ajuta să stabilim cele mai bune raporturi cu cei din jur şi desigur cu noi înşine.

Autorul propune soluţii pe care le putem folosi în viaţa de zi cu zi, găsind aici o sursă accesibilă de exemple, exerciţii practice şi teste de evaluare. Prin acestea, autorul oferă fiecăruia prilejul de a identifica nişte repere privind modul său de comunicare şi relaţionare cu cei din jur.