Cum să ne afirmăm
Cungi Charly

CHARLY CUNGI este medic psihiatru, specialist în terapiile comportamentale cognitive şi lector la Universitatea Lyon. Studiază afirmarea de sine şi combaterea stresului la personalul medical precum şi la personalul din sectoare comerciale.

În ciuda faptului că mijoacele de comunicare au devenit din ce în ce mai performante, constatăm că această evoluţie extraordinar de rapidă nu a ameliorat calitatea raporturilor umane, că există tot mai multe probleme de comunicare. Pornind de la premisa că o bună comunicare este fundamentală în relaţiile umane, este important să ne exersăm capacităţile de comunicare care conduc spre calea afirmării de sine.

Dificultăţile afirmării de sine pot afecta tot spectrul vieţii relaţionale: contacte umane, distracţii, serviciu şi intimitate. A te afirma înseamnă a şti fără prea multe emoţii, să ceri sau să refuzi, să intri în conversaţie şi să-ţi verbalizezi ideile şi sentimentele atunci când este necesar, păstrând relaţia cu interlocutorul. Mulţi dintre noi cred că este bine să ne mascăm sentimentele, mai ales când suntem jenaţi sau vinovaţi. Dimpotrivă, uneori este util să ne exteriorizăm emoţiile neplăcute sau pe cele agreabile.

Absenţa afirmării de sine se exteriorizează uneori printr-un comportament înhibat, alteori printr-un comportament agresiv sau prin alternanţa lor. Prin afirmarea de sine nu trebuie să se înţeleagă transformarea unui timid într-o persoană permanent agresivă, ci posibilitatea de a stabili contacte sociale satisfăcătoare.

Afirmarea de sine nu este o trăsătură de caracter, ci o trăsătură care se învaţă şi este oricui de folos. A te afirma nu înseamnă a brava, ci a stabili relaţii pozitive cu ceilalţi. Avem adesea tendinţa să ne exprimăm aluziv, indirect sau complicat, dar este important să exprimăm ceea ce gândim cât mai direct, precis şi simplu pentru a diminua riscul apariţiei distorsiunilor. De multe ori avem tendinţa să observăm mai degrabă ceea ce nu merge, decât ce e bine.

Lucrarea de faţă este un ghid practic unde găsim exemple şi sfaturi care ne permit să ne înţelegem propriile probleme de afirmare şi o carte de terapie care ne învaţă cum să ne afirmăm şi să ne îmbogăţim performanţele.