"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges
Biblioteca Județeană "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui la Radio România Actualități, emisiunea "Vatra Luminoasă" în zilele de 15, 16 și 23 octombrie 2022, ora 13:10
Se poate asculta live si on-line aici

Departamente

Serviciul relaţii cu publicul; Asistenţă de specialitate; Programe culturale

Împrumut la domiciliu pentru copii

- dispune de un fond de aproximativ 38.000 de volume, 60% dintre acestea fiind cu acces liber la raft;
- colecţiile sunt constituite din cărţi din domeniul literaturii române şi universale şi din domeniul ştiinţei şi sunt organizate sistematic-alfabetic pe grupe de vârstă: preşcolari, elevi clasele I-IV, elevi clasele I-VIII;
- oferă servicii de împrumut de documente la domiciliu pentru utilizatorii care au domiciliul stabil în municipiul Vaslui;
- oferă acces la catalogul electronic şi internet;
- organizează expoziţii tematice, activităţi culturale şi de loisir.

Program / Luni - Vineri: 08.00 - 19.00

Împrumut la domiciliu pentru adulţi

- dispune de un fond de aproximativ 80.000 de volume, 80% dintre acestea fiind cu acces liber la raft;
- colecţiile sunt constituite din căţi din toate domeniile cunoaşterii, organizate sistematic-alfabetic;
- oferă servicii de împrumut de documente la domiciliu pentru utilizatorii care au domiciliul stabil în Vaslui;
- îndrumă şi orientează utilizatorii la colecţiile cu acces liber la raft;
- oferă acces la catalogul electronic şi internet;
- organizează expoziţii tematice, activităţi cultural-educative.

Program / Luni - Vineri: 08.00 - 19.00

Sala de lectură

- dispune de un bogat fond de referinţă de aproximativ 78.000 de volume din toate domenii cunoaşterii în limba română şi limbi străine;
- oferă spre studiu enciclopedii, dicţionare, albume de artă (pictură, arhitectură, artă decorativă), etc.
- accesul în sala de lectură este permis tuturor categoriilor de utilizatori, indiferent de domiciliu;
- dispunde de un număr de 40 de locuri pentru consultarea documentelor de bibliotecă;
- oferă acces la catalogul electronic şi internet;
- organizează expoziţii tematice, activităţi culturale şi de interes pentru comunitate.

Program / Luni - Vineri: 08.00 - 19.00
Copii

Sala Periodice

- dispune de o colecţie reprezentativă de periodice româneşti şi străine: Viaţa comânească (1907-2002), Bilete de papagal (1928), Magazin istoric (1970 - 2002), Gazeta matematică (1959 - 2002) etc.
- accesul în sala periodice este permis tuturor categoriilor de utilizatori, indiferent de domiciliu;
- dispune de 20 de locuri pentru consultarea periodicelor;
- oferă informaţii legislative prin colecţiile Monitorul Oficial, Legi şi decrete, Hotărâri ale Guvernului şi prin programul informatic Infomonitor;
- facilitează împrumutul interbibliotecar atunci când publicaţia solicitată nu se află în colecţiile bibliotecii;
- organizează activităţi cultural - educative.

Program / Luni - Vineri: 08.00 - 16.00

Mediatecă

- dispune de documente pe suport electronic: casete audio, video, CD-ROM-uri, DVD-uri;
- accesul în sală este permis tuturor categoriilor de utilizatori, indiferent de domiciliu;
- deţine echipament adecvat destinat consultării documentelor multimedia;
- oferă spre consultare dicţionare electronice în limba română şi limbi străine, cursuri pentru iniţierea şi completarea cunoştinţelor de limbă engleză şi franceză;
- organizează vizionare de film în cadrul activităţii Cinemateca de joi ;
- oferă acces gratuit la internet;
- coordonează activitatea cercului Prietenii muzicii ;
- organizează întâlniri cu artişti de la instituţii specializate.

Program / Luni - Vineri: 08.00 - 16.00

Coordonarea bazei de date, publicaţii; prelucrarea şi completarea colecţiilor

- studiază oferta editorială din România şi face propuneri pentru completarea colecţiilor bibliotecii prin achiziţii de la furnizori, donaţii de la persoane fizice şi juridice, schimb interbibliotecar şi depozit legal;
- investighează cererile de lectură ale utilizatorilor;
- realizează recepţia, evidenţa cărţilor şi a publicaţiilor non-carte intrate în bibliotecă şi face repartizarea acestora pe săli;
- prelucrează biblioteconomic, în sistem automatizat, toate tipurile de documente de bibliotecă (cu excepţia periodicelor);
- indexează, clasifică şi atribuie cota sistematic-alfabetică pentru documentele de bibliotecă;
- efectuează operaţiile de eliminare, din evidenţele bibliotecii a unor documente din categoria bunurilor culturale comune (uzate fizic sau moral) precum şi cele de transfer a unor documente.

Informare bibliografică; Marketing; Proiecte; Relaţii Internaţionale ; Activitate editorială

- întocmeşte bibliografia locală prin identificarea, selectarea şi stocarea informaţiilor din documente aparţinând Bibliotecii Judeţene "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui;
- elaborează, la cererea utilizatorilor sau potrivit domeniilor de interes şi temelor de cercetare, liste bibliografice, bibliografii tematice;
- organizează sondaje, studii şi cercetări privind nevoile utilizatorilor şi gradul lor de satisfacere de către serviciile bibliotecii;
- asigură promovarea relaţiilor de colaborare dintre bibliotecă cu mass-media, cu instituţii şi asociaţii culturale din ţară şi străinătate, cu instituţii de învăţământ, etc;
- investighează ofertele de proiecte cu finanţare nerambursabilă şi propune accesarea celor care contribuie la dezvoltarea instituţiei.

Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus