"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Punct de informare OSIM

Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală sărbătoreşte anul acesta la 26 aprilie Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale, reprezentând o oportunitate pentru evidenţierea rolului şi contribuţiei proprietăţii intelectuale la progresul general al umanităţii.

Tema de anul acesta este „Creionând viitorul”. Mesajul domnului Francis Gurry, director general al Organizaţiei Mondiale pentru Proprietate Intelectuală este următorul:

„Design-ul, desenele şi modelele sunt implicate în toate aspectele creativităţii umane. Ele dau formă unor lucruri pe care le apreciem, de la produse meşteşugăreşti până la aparatură electronică; de la clădiri şi biciclete până la articole de modă şi mobilier. S-a spus despre design că este “inteligenţă în formă vizibilă”.

Design-ul, desenul sau modelul este locul în care forma întâlneşte funcţia. Este cel care determină aspectul şi tuşeul produselor pe care le folosim zi de zi - de la obiecte de uz casnic cotidian până la ultima generaţie de computere miniaturizate cu ecran tactil. El este cel care combină utilul cu plăcutul. El este cel care dă stil inovării.

Ziua Mondială a Proprietăţii Intelectuale din acest an celebrează rolul pe care îl au design-ul, desenele şi modelele pe piaţă şi în societate şi capacitatea lor de a da formă inovaţiei viitorului.

Cunoscute sub numele de “artă industrială”, desenele şi modelele industriale ne oferă mijloacele de a face diferenţa între articole produse pe scară largă, ele fac ca un produs să fie mai atractiv decât altul sau ca un brand să fie mai de succes decât altul. În spatele fiecărui nou desen sau model stă dorinţa de a porni pe un nou drum, de a oferi consumatorului o experienţă nouă, îmbunătăţită. Un design bun va face produsele mai prietenoase, mai uşor de folosit şi mai sigure.

În prezent, în condiţiile unei preocupări crescânde pentru un mod de viaţă ecologic, conceptul de “designing out waste”, ce susţine rolul creatorului în reducerea volumului de deşeuri şi în reciclarea lor, reprezintă o aspiraţie împărtăşită de tot mai mulţi creatori. O formulă de proiectare sustenabilă ar putea contribui la reducerea costurilor de producţie şi a impactului asupra mediului. Proiectele viitorului vor fi ecologice iar sistemul de proprietate intelectuală îi va ajuta pe creatori să îl realizeze, asigurând protecţia desenelor şi modelelor originale în dauna copiilor neautorizate şi a imitaţiilor.

Pe pieţele internaţionale, companiile au nevoie să obţină pentru desenele şi modelele lor o protecţie rapidă şi necostisitoare în mai multe ţări. Sistemul Haga de înregistrare internaţională a desenelor şi modelelor industriale - care simplifică acest proces - a cunoscut anul trecut o creştere de 30% la nivelul cererilor internaţionale.

Cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale 2011, OMPI reuneşte guverne, organizaţii, şcoli şi întreprinderi din întreaga lume pentru a-i sărbători pe designeri, pe creatorii de desene şi modele, care sunt cei care ne creionează viitorul.”

Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui este partener OSIM Bucureşti, conform Convenţiei de Colaborare dintre cele două instituţii, în vederea diseminării de informaţii din domeniul proprietăţii intelectuale şi industriale din România.

O.S.I.M.(Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci) elaborează şi supune spre aprobare Guvernului strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale şi intelectuale în România şi aplică politica în domeniu.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi ale registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele industriale, topografii de produse semiconductoare şi noilor soiuri de plante.

Ca rezultat al formării unei legături info-documentare stabile şi dinamice între OSIM şi Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, aceasta din urmă primeşte şi pune la dispoziţia utilizatorilor documente furnizate de către OSIM în vederea diseminării informaţiilor privind proprietatea intelectuală şi industrială din România şi din lume.

Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui militează pentru promovarea protecţiei intelectuale şi industriale în rândul utilizatorilor săi şi asigură:

  • accesul utilizatorilor la materialele info-documentare, editate de către O.S.I.M. , de mare impact pentru progresul ştiinţei, tehnicii şi culturii româneşti în spaţiul naţional şi internaţional;
  • accesul utilizatorilor la întreaga legislaţie specifică proprietăţii intelectuale şi industriale din România şi din lume;
  • îndrumarea spre OSIM a utilizatorilor ale căror nevoi de servicii depăşesc posibilităţile de documentare ale bibliotecii;
  • distribuirea gratuită către utilizatori a materialelor informative primite de la OSIM, urmărindu-se maximizarea eficienţei acestei distribuţii.

Consultarea materialelelor info-documentare editate de către OSIM se va face în cadrul Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătaru” Vaslui, prin următoarele căi şi mijloace:

  • documentele tipărite pe suport hârtie se vor putea consulta numai în bibliotecă, la Sala Periodice şi Sala de Lectură;
  • documentele pe suport electronic se vor putea consulta numai în bibliotecă la Sala Mediatecă.

De asemenea, materialele info-documentare editate de către OSIM pot fi consultate şi pe site-ul editurii OSIM, la adresa www.osim.ro/publicatii/editura/peditura.htm

Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus