Memorie şi cunoaştere locală

Istoria unei comunităţi, indiferent de dimensiunea sa, se constituie prin cumularea istoriei persoanelor, familiilor, minorităţilor, instituţiilor, construcţiilor, mediului din zona în care aceasta îşi desfăşoară activitatea.

Erodarea spiritului comunitar, mai ales din a doua jumătate a secolului trecut, a constrâns la o necesară reflecţie asupra mutaţiilor survenite în asumarea identităţii proprii. Astfel, pe fondul unor nedisimulate îngrijorări ale comunităţilor pe care erau chemate să le deservească, bibliotecile publice şi-au asumat un rol activ în afirmarea tradiţiilor şi valorilor locale.

Principiile directoare ale IFLA şi UNESCO cu privire la serviciile bibliotecii publice stipulează necesitatea acesteia de a-şi asuma, în cadrul comunităţii locale, rolul de agent esenţial în vederea achiziţionării, conservării şi promovării culturii locale în toată diversitatea ei prin conservarea colecţiilor de istorie locală, organizarea de expoziţii şi cercuri de lectură, publicarea de documente de interes local, promovarea unor programe interactive, prezentări de carte, conferinţe pe teme de istorie locală şi prin susţinerea şi dezvoltarea tradiţiei orale ca vector important al comunicării (v. Les services de la bibliothèque publique: principes directeurs de l' IFLA/UNESCO – Fédération Internationale des associations de bibliothèques publique, 2001, cap. 1.8)

Colecţiile de cunoaştere locală găzduite de bibliotecile publice trebuie privite ca instrumente capabile să reflecte comunitatea în toată diversitatea ei, să contribuie la educarea societăţii prin încurajarea participării active a cetăţenilor în vederea păstrării identităţii comunitare. Acestea pot cuprinde toate documentele care pot deveni surse pentru orice informare asupra localităţii şi împrejurimilor sale (cărţi propriu-zise, periodice, monografii, materiale audio-video, cărţi poştale, corespondenţă, fotografii, foi volante, hărţi, broşuri, jurnale, pliante, afişe, programe de manifestări culturale, depozitul legal, etc.).

În Biblioteca Judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui proiectul Memorie şi cunoaştere locală este coordonat de Serviciul Informare Bibliografică.

Obiective:

  • redimensionarea locului şi rolului bibliotecii în cadrul comunităţii locale;
  • colectarea, conservarea şi punerea la dispoziţia utilizatorilor a unui fond dedicat memoriei culturale locale;
  • încurajarea donaţiilor în acest domeniu;
  • promovarea cooperării între biblioteca judeţeană şi bibliotecile subordonate prin coordonarea activităţii pe linia genealogiei şi istoriei locale;
  • promovarea cooperării între biblioteci şi instituţiile care au puncte comune în activitatea lor sau care pot îndruma activitatea din acest domeniu.