Personalităţi locale

Ioan Adam (scriitor)

Adam, Ioan

S-a născut la 26 noiembrie 1875 în satul Muntenii de Sus, Vaslui. Urmează cursurile Şcolii normale „Vasile Lupu” din Iaşi, iar la absolvire este numit învăţător la Şcoala Curseşti, comuna Ivăneşti.

Dorind o şcoală liberă „unde să se cultive inima” şi în care copiii să înveţe „a iubi omenirea”, îi revine meritul de a fi înfiinţat, în 1897, împreună cu Mihai Pastia, prima bibliotecă sătească din judeţul Vaslui. În acelaşi an, cei doi, sprijiniţi de cărturarul Spiridon Popescu, pun bazele unui ciclu de conferinţe vizând culturalizarea lumii rurale. Cum întreprinzătorii unei astfel de mişcări erau catalogaţi ca fiind tulburători ai liniştii satelor, demersul lor nu are sorţi de izbîndă.

În 1902 i se acordă o bursă de studii la Bruxelles, unde obţine titlul de doctor în ştiinţe juridice. Pe parcursul aceluiaşi an, frecventează de asemenea cursurile Institutului „Hautes Études” din Paris. Revenit în ţară, va fi profesor de limba română la Constanţa, magistrat la Călăraşi şi secretar la primăria Constanţa.

Activitatea literară a acestuia îşi are începuturile la „Adevărul ilustrat” şi în colaborarea la revistele care promovau sămănătorismul - „Sămănătorul”, „Viaţa”, „Neamul românesc”. Autor de romane, poeme dramatice, nuvele şi povestiri, Ioan Adam s-a bucurat de bune aprecieri din partea criticii (Ion Vulcan, Ion Bianu, Nicolae Iorga, George Călinescu, Constantin Ciopraga, etc.), majoritatea criticilor subliniind tenta sămănătoristă a operei sale.

S-a stins din viaţă la 18 mai 1911, la numai 36 de ani, când „Literatura română pierde una din cele mai originale naturi de artist.” (Nicolae Iorga)

În 2011, în satul său natal, s-a desfăşurat prima ediţie a Concursului judeţean „Ioan Adam” - cuprinzând două secţiuni: literatură şi artă plastică – la care au participat preşcolari şi elevi din ciclul primar şi gimnazial. (Vremea Nouă, 28 martie 2011 – Concurs judeţean literar-artistic la Muntenii de Sus)

Din opera scriitorului:

  • „Pe lângă vatră”, Bucureşti, Socec, 1900;
  • „Leagănul viselor”, poem dramatic, Bucureşti, 1902;
  • „Rătăcire”, roman, Bucureşti, 1902;
  • „Năzuinţi”, povestiri, Bucureşti, 1908;
  • „Aripi tăiate”, nuvele, Bucureşti, 1910;
  • „Rătăcire” şi „Sybaris” - în care evocă locurile natale: Vaslui, Muntenii de Sus, Curseşti