Personalităţi locale

Constantin I. Baciu (profesor, muzician, compozitor, dirijor)

Baciu, Constantin

S-a născut la Vaslui, la 13 iulie 1885. Aici urmează cursurile primare şi liceale la Şcoala primară de băieţi nr. 1 şi Gimnaziul „M. Kogălniceanu”. În perioada 1909-1913 este student al Conservatorului de muzică din Iaşi (teorie-solfegiu cu Sofia Teodoreanu, vioară cu Athanasie Theodorini, armonie cu Alexandru Zirra). Se specializează la Paris, la „Schola Cantorum” (1929-1932) cu Paul de Flem (compoziţie).

Predă muzică la Liceul din Pomârla, Gimnaziul din Dorohoi şi Gimnaziul Vaslui (1912-1925), Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi (1915-1944). Este profesor suplinitor la catedra de armonie (1911-1912) şi profesor de teorie-solfegiu, armonie complementară şi ansamblu coral la Conservatorul de Muzică Iaşi (1922-1925, 1936-1939). Predă teorie-solfegiu la Şcoala Populară de Artă Craiova (1948-1953) şi la Ansamblul Uniunii Generale a Sindicatelor din România din Bucureşti (1953-1959).

A dirijat corurile Societăţii corale „Doina” din Vaslui (1914-1915) şi Reuniunii Femeilor Române din Iaşi (1922-1929, 1933-1939).

A înfiinţat un Conservator particular la Iaşi şi Cercul Artelor din Craiova (împreună cu Mihai Bârcă).

A fost colaborator la Revista Profesorilor de Muzică „Armonia” Botoşani şi a publicat piese vocale în revista „Lumea copiilor” Bucureşti.

A compus: muzică vocal-simfonică - „Naşterea lui Crist” (oratoriu în patru părţi după texte biblice), „Munţii Neamţului” (1954) şi „Baladă de pe Bistriţa” (1959) - balade pentru solişti, cor mixt şi orchestră, versuri populare, „Steagul roş” (1954) – cantată pentru cor mixt, recitator şi orchestră; muzică corală - „Liturghia în La bemol major pentru cor mixt” (1928), „Melodii populare româneşti pentru soli, cor şi pian” (vol. I – 1926; vol. II – 1927). Este autor de lucrări didactice: „Solfegii metodice, exemple, exerciţii, definiţiuni sumare şi notiţe explicative”, „Solfegii armonice”.

A încetat din viaţă în 1959, la Bucureşti.