Personalităţi locale

Petre Brânzei (medic psihiatru, profesor universitar, doctor docent)

Brânzei, Petre

S-a născut la 28 noiembrie 1916 la Ţibăneşti, judeţul Vaslui. Este absolvent al Liceului „Mihail Kogalniceanu” Vaslui (promoţia 1936, cu bacalaureatul în 1937) şi al Facultăţii de Medicină Iaşi (1943). În timpul cursurilor universitare, lucrează ca intern la Spitalul Socola Iaşi.

A avut o bogată activitate profesională, dobândind numeroase titluri şi ocupând mai multe funcţii: preparator la Clinica de Neuropsihiatrie a Facultăţii de Medicină Iaşi (1942-1943), medic secundar de psihiatrie (aprilie 1946-iunie 1948), medic specialist în neurologie şi psihiatrie, asistent la Clinica de Psihiatrie Iaşi, medic primar psihiatric la Spitalul Socola, şef de lucrări la Clinica de Psihiatrie Iaşi, medic expert de psihiatrie judiciară (1955), asistent la Catedra de Medicină Judiciară (1956-1957), şef de lucrări la Clinica de Psihiatrie Iaşi (1957-1962), conferenţiar (1962) şi conferenţiar atestat (1965) la Catedra de Psihiatrie I.M.F. Iaşi, medic primar-director la Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Socola Iaşi (1966), profesor titular şi şeful Catedrei de Psihiatrie, doctor în ştiinţe medicale (1966), membru al Consiliului Virusologic de Psihiatrie (1964), preşedinte al Comisiei de Specialişti a Ministerului Sănătăţii pentru bolile psihice (1971), preşedinte al Comisiei permanente de Învăţământ, Cultură, Sport, Muncă şi Ocrotiri Sociale a Consiliului Popular al Judeţului Iaşi din anul 1969; membru al Colegiului de Medici şi Farmacişti – Judetul Iaşi, din anul 1969; expert O.M.S., pentru Sănătate Mintală (1973), directorul Bazei pilot a O.M.S din Iaşi pentru studii de psihiatrie şi sănătate mintală (1975), vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Iaşi al veteranilor din razboiului antihitlerist, din anul 1975; membru al Consiliului Sanitar Superior al R.S.R. (vicepreşedinte al Comisiei pentru prevenirea şi combaterea bolilor cronice degenerative) din anul 1975; consilier temporar în cadrul O.M.S., al-II-lea Grup de lucru asupra serviciilor de sănătate mintală în zonele de studiu dat (Trieste, 23-26 septembrie 1975); al- IV-lea Grup de lucru ( Copenhaga, 18-21 octombrie 1976).

S-a remarcat în domeniul cercetării medicale cu peste 200 de lucrări, studii, manuale de psihiatri, publicate atât în ţară, cât şi în străinătate. Tratate: „Comportamentul aberant în relaţiile cu mediul” (1970), „Adolescenţă şi adaptare” (1974), „Psihoterapia integratoare” (1976) ş.a.

A primit numeroase distincţii: Medalia „Eliberarea de sub jugul fascist” (1954), Ordinul „Meritul sanitar”, clasa a II-a (1971), Diploma de Onoare a Consiliului Naţional de Educaţie Fizică şi Sport (1975), Diploma Jubiliară a Societăţii de Cruce Roşie din România (1967) etc.

A încetat din viaţă la data de 4 martie 1985, în municipiul Iaşi, fiind inhumat la Cimitirul “ Eternitatea” din aceeaşi localitate.

Îi poartă numele Şcoala Postliceală Sanitară „Petre Brânzei” Iaşi şi Centrul de Sănătate Mintală „Prof. dr. Petre Brânzei” Vaslui. În 2011, unul dintre premiile pe care Academia Oamenilor de Ştiinţă din România le-a oferit persoanelor cunoscute la nivel naţional şi internaţional pentru rezultate de excepţie în 2008 şi 2009 a fost „Petre Brânzei”.