Personalităţi locale

George Buznea-Vetrişanu (poet, traducător)

Buznea-Vetrişanu, George

S-a născut la 23 aprilie 1903 la Vetrişoaia, judeţul Vaslui. Şcoala natală o face în satul natal, iar cursurile liceale la Huşi. Din cauza unei vieţi lipsite de posibilităţi materiale, nu îşi va finaliza studiile universitare începute la Facultatea de Litere şi Filosofie din cadrul Universităţii Bucureşti.

În jurul anilor 1926-1927 frecventează cenaclul lui Mihail Dragomirescu. Publică versuri în „Falanga” şi „Adevărul literar”.

În intervalul 1929-1939 lucrează la Biblioteca comunală Brăila, timp în care îndeplineşte şi funcţia de redactor la mai multe publicaţii: „Expresul”, „Luceafărul literar şi artistic”, „Curierul”, „Relief dunărean”, „Gazeta Brăilei”. Totodată, colaborează şi la altele cu versuri, proză şi articole cu caracter literar pe care le semnează cu pseudonime.

Între anii 1940-1948 lucrează ca „tehnician, traducător, scenarist” la întreprinderi scenografice din Bucureşti şi Craiova, stabilindu-se ulterior în capitală unde reintră în viaţa literară ca traducător.

În 1930 debutează editorial cu placheta de versuri „Omagiu Eladei”. Îi vor urma „Romanul unei femei” (1930), „Aripi de azur” (1935), „Flăcări” (1935), „Epopeea pământului românesc” (1936), „Brăila prin veacuri şi zilele noastre” (1937), „Povestea lui...” (după modelul „Luceafărul”, 1940).

A tradus din Dante - „Divina Comedie. Infernul”, prefaţa traducătorului, Bucureşti, 1975; “Purgatoriul”, prefaţă de Alexandru Balaci, Bucureşti, 1978.

A încetat din viaţă la 14 septembrie 1976, la Bucureşti.

În prezent, Şcoala de Arte şi Meserii din Vetrişoaia îi poartă numele.