Personalităţi locale

Mircea Coloşenco (publicist, scriitor)

Coloşenco, Mircea

S-a născut în comuna Căinari, judeţul Tighina, Basarabia, în anul 1941, într-o familie de învăţători. Familia sa a fost evacuată din Basarabia, în martie 1944.

A urmat cursurile şcolii primare în comuna Bacani, judeţul Tutova, continuându-le pe cele elementare şi liceale la Bârlad. A studiat la Liceul „Gh. R. Codreanu” din Bârlad, apoi a urmat Facultatea de Litere a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi. Drept mentori, dintre profesorii de liceu şi de universitate, i-a avut pe Vasile Dumitrache şi Gheorghe Gâlcă, la Bârlad, Alexandru Andriescu, Constantin Ciopraga, Al. Husar, Gavril Istrati, la Iaşi.

A absolvit cursurile de regie de teatru ale Şcolii Populare de Artă din Iaşi (1968) şi de biblioteconomie ale Bibliotecii Centrale de Stat din Bucureşti, ca bibliograf în anul 1969.

A avut o activitate socio-profesională diversă: profesor la diferite şcoli din Bârlad, director de cămin cultural în aceeaşi localitate, bibliograf la Biblioteca Muncipală „Stroe Belloescu Spătarul” Bârlad, redactor la ziarul Vremea nouă din Vaslui, inspector la Ministerul Culturii.

În perioada cât a lucrat în cadrul Ministerului Culturii a participat direct la întemeierea caselor memoriale Ion Minulescu şi Liviu Rebreanu din Bucureşti (1992), ca muzeograf, precum şi la coordonarea acţiunilor memoriale ale muzeelor din ţară, în funcţiile de referent şi de consilier al Direcţiei Muzeelor şi Colecţiilor (1993-1998). De asemenea a participat la înfiinţarea, restaurarea şi conservarea caselor memoriale, la organizarea de sesiuni, colocvii pe teme de specialitate susţinând comunicări publicate în anuarele muzeelor sau în Revista muzeelor.

A colaborat la reviste precum: România literară, Luceafărul, Cronica, Adevărul literar şi artistic şi altele. A publicat studii şi cercetări de istorie literară, eseuri, evocări, reportaje. Este autorul monografiei Ion Barbu, 1986. De asemenea are în pregătire mai multe lucrări de critică şi istorie literară consacrate unor scriitori români.

S-a căsătorit cu Viorica Luca, arhitect, neavând copii şi din 1973 s-a stabilit în Bucureşti.

În iulie 1998 s-a pensionat, reluându-şi apoi activitatea didactică ca profesor de limba şi literatura română la Grupul Şcolar Industrial „Constantin Bâncuşi” din Bucureşti şi la Colegiul Naţional „I.L. Caragiale” din Bucureşti. A fost colaborator la Radiodifuziunea Română şi Televiziunea Română.

Este autorul lucrărilor: Ion Barbu – Dan Barbilian. Biografie documentară (1564-1925), Climate.Versuri, Nicolae Labiş (1935-1956). Biobibliografie, George Bacovia. Biobibliografie (1971-2001), Şapte poeţi clasici români (Cronologii literare).