Personalităţi locale

Constantin Motăş (biolog)

Motăş, Constantin

S-a născut la 8 iulie 1891 în Vaslui.

Îşi finalizează studiile secundare la Iaşi, unde urmează clasele Liceului Naţional şi tot la Iaşi urmează şi cursurile universitare. Devine doctor în ştiinţe în anul 1928.

Îndeplineşte pe rând funcţia de conferenţiar, profesor de zoologie şi entomologie la Facultatea de Agronomie din Bucureşti, 1930-1936, profesor la catedra de morfologie a nevertebratelor la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, profesor la catedra de zoologie din Bucureşti – 1940 şi prorector al Universităţii Bucureşti -1945.

În anul 1937 este ales membru corespondent al Academiei Române, iar din 1948 este numit membru permanent. De asemenea este membru al Uniunii Internaţionale de Limnologie teoretică şi aplicată, al Societăţii Zoologice din Franţa, al Muzeului de Istorie Naţională din Franţa şi al Secţiunii de Pescuit a Organizaţiei Mondiale FAO.

Lucrările sale ştiinţifice au fost publicate atât în ţară cât şi în străinătate, mai ales în limba franceză şi au fost adesea citate şi apreciate de mari specialişti precum: L. Leger (Grenoble), O. Lundbland (Stockholm), K. Viets (Germania), C. Wesenberg (Danemarca).

Profesorul Constantin Motăş a murit la Bucureşti, la 15 ianuarie 1980.

    Bibliografie selectivă:
  • “Curs de limnologie şi piscicultură”, 1928, (în manuscris)
  • “Punerea în valoare a apelor de munte”, Bucureşti, Imprimeria Naţională, 1939
  • “Figuri de naturalişti”, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1960
  • “Cercetări asupra biologiei izvoarelor şi apelor freatice din partea centrală a Câmpiei Române”, Bucureşti, Editura Academiei, 1962
  • “Charles Darwin. Viaţa şi Opera”, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1972.