Personalităţi locale

Grigore T. Popa (medic)

Popa, Grigore T.

S-a născut la Şurăneşti (actualul sat Emil Racoviţă), judeţul Vaslui. Studiile primare le face în satul natal, iar pe cele secundare la Liceul Naţional din Iaşi, între 1903-1911. Urmează Facultatea de Medicină, iar între anii 1914-1920 lucrează în diferite spitale ieşene. Devine apoi şef de lucrări la Institutul de Anatomie şi Embriologie al Facultăţii de Medicină din Bucureşti.

Între anii 1923-1927 este profesor de antropologie şi anatomie la Institutul Naţional de Educaţie Fizică din Bucureşti. Urmează câteva stagii de perfecţionare la Chicago în anul 1925, la Woodshole în 1926 şi în Londra între 1927-1928.

În perioada 1928-1942 revine ca profesor de anatomie descriptivă şi embriologie la Facultatea de Medicină din Iaşi, după care se reîntoarce în Bucureşti unde devine decan al Facultăţii de Medicină.

În anul 1936 devine membru corespondent al Academiei Române, fiind ales mai târziu membru titular.

Este membru fondator al revistei de cultură “Însemnări ieşene”, unde a colaborat cu Mihail Sadoveanu, George Topârceanu, Otilia Cazimir şi alţii. Pe plan internaţional este membru al Asociaţiei Anatomiştilor din Paris şi în Sigma XI din SUA.

Bibliografie selectivă:

  • “Reforma învăţământului superior în studiul medicinei (constatări şi păreri)”, Iaşi, Tipografia Naţională, 1919
  • “Cu prilejul unui tratat de anatomie umană”, Bucureşti, 1925
  • “Expunere de titluri şi lucrări”, Bucureşti, 1925
  • “Substanţa vie”, Bucureşti, Universitatea Bucureşti, 1943
  • “Învăţaţii noştri. Dr. I. Cantacuzino”, Bucureşti, Editura Cartea românească, 1939.