Personalităţi locale

Teodor Pracsiu (critic literar, profesor)

Pracsiu, Teodor

S-a născut la 2 iunie 1946 în oraşul Râmnicu Vâlcea. Tatăl său, Ion Pracsiu (1916-1985), a fost ofiţer de geniu şi mama sa, Sofia Pracsiu (1923-1998), casnică.

A fost elev la Şcoala nr. 3 (actualmente Spiru Haret) între anii 1953-1960 şi la Liceul Nicolae Bălcescu din oraşul natal între anii 1960-1964; 1964-1967 este student la Facultatea de Litere a Universităţii din Piteşti. Urmează cursurile Facultăţii de Litere de la Universitatea “Al.I.Cuza” Iaşi între anii 1968-1972.

Îşi ia examenul de licenţă cu lucrarea intitulată “Critica lui Şerban Cioculescu”, susţinută în 1972 sub îndrumarea prof.univ.dr. Constantin Ciopraga.

Între 1 septembrie 1967 şi 1 martie 1973 este profesor titular de limba şi literatura română în comuna Fălciu, judeţul Vaslui. Susţine examenul de definitivare în învăţământ în 1971.

Debutează în publicistică în februarie 1969, la aproape 23 de ani, în paginile cotidianului judeţului Vaslui, Vremea nouă, cu articole, note, reportaje, umor; peste câţiva ani este cooptat în redacţia publicaţiei cu statut de ziarist profesionist.

În 1975 devine cronicarul teatral al gazetei Vremea nouă şi publică cronici timp de trei decenii (1975-2005) fie în presa locală (Vremea nouă, Adevărul de Vaslui, Obiectiv, Păreri Tutovene, Clepsidra, Ethos), fie în Cronica (Iaşi), Ateneu (Bacău), România literară (Bucureşti), Teatrul (Bucureşti), speciile publicistice predilecte fiind: cronica teatrală, recenzia, eseul teatrologic, articolul de problemă, fixat tematic pe două domenii – cultura, în sens larg şi învăţământul. Editorial debutează cu volumul de critică teatrală şi teatrologie Clepsidrele Thaliei.

Din martie 1973 până la 22 decembrie 1989 îşi desfăşoară activitatea ca redactor, redactor principal, redactor de rubrică, şef de secţie, secretar general de redacţie, redactor şef adjunct la ziarul judeţean Vremea nouă, Vaslui; redactor şef al ziarului Adevărul de Vaslui între anii 1990- 1992. Din 1990 este profesor titular la catedra de limba şi literatura română de la Liceul "Anghel Rugină", din Vaslui. Susţine gradul didactic I în 1990 cu un studiu monografic privind dramaturgia originală pe scena Teatrului “V.I. Popa” din Bârlad în perioada 1955-1990, adică din anul înfiinţării teatrului şi până la apariţia cărţii. Lucrare este publicată în 1995 sub titlul Măştile lui Cronos.

Au urmat: Transparenţe critice (1997), volum ce reuneşte cronici teatrale, eseuri şi dialoguri cu personalităţi notorii ale literaturii şi dramaturgiei româneşti contemporane: Valentin Silvestru, Ion Băieşu, Traian Şelmaru, Ştefan Oprea, Constantin Paiu, Bogdan Căuş, Bogdan Ulmu, Theodor Codreanu; Oglinzi paralele (2000), carte ce cuprinde un capitol inaugural consacrat lui Valentin Silvestru (Domnul Teatru), cronici teatrale, evocări, precum şi câteva eseuri şi cronici literare pe marginea unor cărţi şi personalităţi: Mihai Eminescu, George Călinescu, Mihail Sadoveanu, Cornel Regman, Mihai Ralea, Theodor Codreanu.

Coordonează şi prefaţează câteva mini-antologii umoristice, editate prin eforturile membrilor Cenaclului “Valentin Silvestru” al Casei de cultură “C. Tănase” din Vaslui, cenaclu pe care îl conduce fără întrerupere din 1994: Plecat-am nouă din Vaslui (1996), Numai înţelepţii râd sau Zmeul cu trei capete (1998), Satana în mini-jup (2000), Ridendo (2002), Sechestraţi în umor (2004).

A desfăşurat o bogată activitate în calitate de inspector de specialitate pentru limba şi literatura română la Inspectoratul Şcolar al judeţului Vaslui.

De-a lungul timpului colaborează la diferite reviste de cultură: Ateneu, Clepsidra, Convorbiri literare, Cronica, Ethos, Orizont, România literară, Tribuna învăţământului, ş.a.

Este membru al sectiei de critică a A.T.M. (Asociatia oamenilor de artă din institutiile teatrale si muzicale) şi membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 2006).