Personalităţi locale

Theodor I. Rosetti (scriitor, om politic)

Rosetti, Theodor I

S-a născut la Iaşi, la 4 mai 1837, într-o familie de boieri de la Soleşti-Vaslui. Tatăl său, Iordache Rosetti, se înrudea cu familiile boiereşti Rosetti şi Catargi pe linie bărbătească şi cu Sturza, Balş şi Cantacuzino, pe linie femeiască. Iordache Rosetti era fiul vornicului cu acelaşi nume, care se aşezase la Soleştii de lângă Vaslui. S-a căsătorit cu Catinca Sturza, fiica cea mai mare a logofătului Dumitrache Sturza.

Şi-a început studiile primare la Iaşi, continuându-le la Liceul din Lvov şi apoi la cel din Viena. A început studiile superioare de Drept la Viena şi le-a terminat la Universitatea din Paris. Revine în ţară din Franţa în anul 1859, anul Unirii Principatelor.

În octombrie 1863, împreună cu Iacob Negruzzi, Titu Maiorescu, P.P. Carp şi Vasile Pogor întemeiază la Iaşi societatea „Junimea”, o asociaţie liberă, fondată pe comuniunea de idei a unor tineri dornici de a da un curs nou culturii româneşti. Theodor Rosetti rămâne cel care a dat numele societăţii ieşene „Junimea”, care a reunit cei mai importanţi scriitori ai vremii. În revista Junimii, Convorbiri literare a publicat amintirile sale din vremea Unirii în anul 1909, alături de trei articole de directive politice: Despre direcţiunea progresului nostru (1874), Mişcarea socială (1885) şi Scepticismul la noi (1891). În Arhiva, organul societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi, a publicat scrisorile lui Costache Negri.

A intrat de tânăr în magistratură ocupând pe rând diverse funcţii: judecător la Tribunalul din Iaşi (1860) şi apoi la Curtea de Apel (1861-1864). Devine prefect de Vaslui în 1864 şi profesor de economie politică la Facultatea de Drept din Iaşi. Între anii 1871-1872 a fost comisionarul guvernului român la Berlin, apoi, până în 1873, agent diplomatic în Germania. A fost Ministru al lucrărilor publice (1875-1876), iar în 1884 devine preşedinte al Curţii de Casaţie.

În 1888 a format guvernul junimist, fiind ales Preşedintele Consiliului de Miniştri, iar între 1889-1890 ministru de justiţie. A fost Guvernator al Băncii Naţionale între 1891-1895, apoi director al Băncii Agricole, Theodor I. Rosetti a devenit ministru de finanţe în guvernul lui Titu Maiorescu. În anul 1891 a fost ales Membru de Onoare al Academiei Române.

Theodor Rosetti a încetat din viaţă la 16 iulie 1923, la Bucureşti.