Personalităţi locale

Constantin Tănase (actor)

Tănase, Constantin

S-a născut la 5 iulie 1880, la Vaslui. În ceea ce priveşte primii ani de şcoală, Constantin Tănase mărturisea că a început şcoala cu „domnul Vasiliu”, fiind un băiat vesel şi mereu pus pe şotii, mai bun la gimnastică decât la aritmetică. De mic copil a renunţat la jocurile specifice vârstei, pentru a asculta fanfara militară, care cânta în grădina publică, şi pentru a lua parte la reprezentaţiile teatrale din grădina numită „Pârjoala”. Aici se organizau mici stagiuni, cu actori precum Zaharia Burienescu sau I.D. Ionescu. Urmând exemplele vizionate, copilul C. Tănase organiza spectacole originare prin hambare, beciuri sau alte locuri.

În 1896, la vârsta de 16 ani, este absolvent al Gimnaziului din Vaslui, asigurând totodată figuraţia în unele trupe de teatru care se opreau prin Vaslui. Astfel a debutat ca actor în trupa lui Segalescu.

Urmând îndemnul mamei sale s-a prezentat la examenul de admitere la Liceul Militar din Iaşi, dar a fost respins. A urmat apoi Liceul din Brăila. Un capitol important din viaţa lui C. Tănase este activitatea ca învăţător la şcolile din Curseşti, plasa Racova, Hârşoveni şi Poieneşti. În anul 1899 pleacă în armată, la Regimentul 1 Geniu, Bucureşti. În această perioadă a organizat primul teatru ostăşesc. După satisfacerea serviciului militar, în anul 1912, se întoarce în oraşul natal, unde a organizat în casele lui Costică Popa Nicăiere, o reprezentaţie cu „Jianu – căpitan de haiduci”.

A revenit apoi la Bucureşti intrândla Conservatorul de Muzică şi Artă Dramatică, unde este remarcat de către marele actor Constantin Nottara, care afirma că „ăsta are în el un comic natural – vorbeşte doar şi râzi de el”. În anul 1905 a absolvit Conservatorul şi a făcut parte din diferite trupe de teatru: „Nicu Poenaru”, „Compania Grigoriu”, „Compania română de comedii a lui Petre Liciu”. La Brăila a luat fiinţă „Asociaţia lirică”, Constantin Tănase fiind considerat „un strălucit comic” în ţară şi străinătate.

În timpul primului război mondial, Constantin Tănase nu şi-a întrerupt activitatea, organizând spectacole în spitale din ţară pentru a uşura suferinţele răniţilor. Împreună cu George Enescu a cutreierat prin oraşele ţării, pârjolite de război. Au ajuns şi la Iaşi, unde au prezentat la Teatrul Naţional piesa A fost odată de Dur Stoykir.

La 23 mai 1919 s-a înfiinţat teatrul de revistă Cărăbuş, care a reprezentat genul revuistic din România. În această perioadă C. Tănase s-a remarcat prin interpretarea unor cuplete la adresa nedreptăţilor sociale, a politicianismului, a imposturii şi a demagogiei, dintre care amintim: „Până când?”, „ Este? Este?”, „ Ai, n-ai, dai!”, „Cu ce ?”, „ Nu mai pot”.

Unul dintre cei mai populari actori al României, a înregistrat succese remarcabile în ţară şi străinătate (Franţa, Turcia, Egipt, Liban etc.). A rămas însă legat prin toate fibrele de oraşul natal, astfel după ce se ducea la şcoala de la Dobârceni pentru a face daruri copiilor, seara dădea câte un spectacol gratis pentru toţi vasluienii.

Constantin Tănase a trecut în nefiinţă la 29 august 1945 la Bucureşti, fără a se şti cu siguranţă cauza morţii marelui actor. În semn de preţuire, în memoria lui Constantin Tănase, primul teatru satiric-muzical al ţării îi poartă numele. De asemenea în oraşul natal, la Vaslui, se organizează bienal, începând cu anul 1970, Festivalul umorului "Constantin Tănase". Tot ca un omagiu adus întemeietorului teatrului de revistă, Casa de Cultură din Vaslui îi poartă azi numele, iar în faţa acesteia a fost amplasat un bust al celebrului actor, iar Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” a organizat o secţie care cuprinde obiecte şi mărturii documentare legate de viaţa şi activitatea lui Constantin Tănase, cel mai mare actor comic român.