Membri ai Academiei Române

Constantin Balmuş - membru titular (1948)

S-a născut la 25 mai 1898 în comuna Murgeni. A urmat clasele primare în comuna natală, iar gimnaziul şi liceul la Iaşi în perioada 1909-1916. Apoi s-a orientat spre filologia clasică, absolvind Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii din Iaşi cu calificativul „magna cum laude”, apoi pentru rezultatele excelente la învăţătură a primit o bursă pentru continuarea studiilor la Universităţile din Bonn (1922) şi Berlin (1923). A mai studiat în Italia (1924-1926) în cadrul Şcolii Române din Roma, instituţie înfiinţată prin strădaniile istoricului, arheologului şi eseistului Vasile Pârvan. A făcut scurte călătorii de studii în Franţa, Grecia, Elveţia şi Germania.

A obţinut doctoratul în filologie clasică la Universitatea Iaşi prin susţinerea tezei Tehnica povestirii la Plutarh în 1925. A fost încadrat ca asistent provizoriu, apoi definitiv la Catedra de Latină din cadrul Universităţii din Iaşi, iar în 1932 era avansat conferenţiar universitar suplinitor, la scurt timp dobândind o nouă treaptă, cea de conferenţiar provizoriu. La vârsta de numai 39 de ani a primit numirea de profesor universitar titular al Catedrei de Limbă Elină a Facultăţii de Litere şi Filosofie.

A creat la Iaşi o şcoală de cercetare a filologiei clasice, care a funcţionat până în anul 1948, când, din raţiuni politice, s-a considerat că este inutilă studierea limbilor latină şi greacă.

La 1 noiembrie 1948 a fost ales membru titular activ al Academiei Române, ceea ce i-a permis să ajungă director al Muzeului de Antichităţi din Bucureşti în 1950.

Opera filologului clasicist Constantin Balmuş, deosebit de amplă şi aprofundat ştiinţifică, a fost apreciată în mai multe state europene, fiind ales membru al Societăţii de Studii Latine din Paris, membru al Asociaţiei pentru încurajarea studiilor greceşti din Franţa.

A excelat prin cercetările sale filologice în domeniul stilisticii şi artei literare, prin traduceri care l-au consacrat ca cel mai avizat traducător din limbile latină şi greacă în limba română.

A scris manuale şi cursuri universitare precum: Cursuri de gramatică istorică a limbii latine. Fonetică, morfologie, sintaxă, apărut în anul 1928; culegerile de texte Crestomaţie latină, Antologie latină (10 volume).

S-a stins din viaţă la 13 iulie 1957 la Bucureşti.