Membri ai Academiei Române

Radu Cernătescu - membru titular (1948)

Cernătescu, Radu

S-a născut în anul 1894 la Huşi. Tatăl său era judecător, iar mama sa, casnică, era fiica lui Petru Poni.

A urmat cursurile Liceului Naţional din Iaşi, iar licenţa o obţine în urma absolvirii cursurilor Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi. Devine doctor în domeniu cu teza “Legea lui Dalton aplicată la soluţii concentrate” (1920). Sub îndrumarea lui Petre Bogdan devine doctor docent în chimie-fizică, în anul 1924.

Între anii 1918 – 1925 este asistent, an în care devine conferenţiar. După înfiinţarea Şcolii Politehnice “Gh. Asachi”, printre ai cărei ctitori a fost, funcţionează ca profesor de chimie şi fizică analitică (1938-1940), organizând laboratorul şi punând bazele unui curs adaptat nevoilor de pregătire inginerească.

Radu Cernătescu a fost şi un pasionat om de ştiinţă, rezultatele muncii sale de cercetare se cuprind în peste 80 de lucrări originale, publicate în diverse reviste din ţară sau străinătate.

Este director, membru fondator al Institului de Chimie, “Petru Poni”, membru corespondent al Academiei Române din anul 1940, iar din 1948 membru deplin, preşedinte al Filialei Academiei din Iaşi, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Ungaria.

Moare la 17 ianuarie 1958, la Iaşi.

Bibliografie selectivă:

  • “Legea lui Dalton aplicată la soluţii concentrate”, Bucureşti, 1920
  • “Tratat elementar de chimie organică” (3 vol.), Bucureşti, 1950, 1951
  • “Nouvelle methode de dosage du cadmium”, 1923
  • “Le potentiel des metaux dans les liquides purs”, 1924
  • “Sur le dosage de la phyridine dans ses combinaisons avec les sels metalliques”