Membri ai Academiei Române

Florin Ciorăscu - membru corespondent (1963)

S-a născut în Bârlad la 3 iunie 1914.

A studiat la renumitul liceu bârlădean „Gheorghe Roşca Codreanu”. Studiile superioare le-a urmat la Facultatea de Fizică a Universităţii din Iaşi, absolvind în anul 1936, apoi s-a înscris la Institutul Politehnic din Bucureşti la Facultatea de Electrotehnică.

A început cariera didactică universitară ca asistent la Facultatea de Fizică din Iaşi din 1936 până în 1944. În cadrul Instututului Politehnic din Bucureşti a ocupat postul de asistent la Facultatea de Matematică şi Fizică la propunerea profesorului Ştefan Procopiu, apreciat fiind pentru vastele sale cunoştinţe în domeniul electricităţii. În 1949 a inaugurat cursul de Măsuri electrice la Institutul din Bucureşti. În anul 1950 a fost avansat conferenţiar universitar datorită excelentei sale prestaţii didactice. Un alt curs, expunerea metodelor electronice în fizica nucleară, a avut la bază investigaţiile de laborator efectuate după planuri de cercetare concepute de Florin Ciorăscu, care a avut o tematică inedită până la acea dată în România.

A avut un rol ştiinţific important în înfiinţarea Institutului de Fizică Atomică de la Măgurele, obiectiv de strategie naţională, utilat cu laboratoare de înaltă specializare. A făcut cercetări în ramura atomică a fizicii, remarcându-se prin realizări ale unor descoperiri în fuziunea nucleară. A format o echipă de specialişti români de înaltă clasă în fizica atomică, cu ajutorul căreia a pus în funcţiune unul din cele mai importante centre de studii atomice şi nucleare din Europa.

A fost ales membru corespondent al Academie Române la 23 martie 1963. De personalitatea sa este legată proiectarea şi construirea acceleratorului de particule nucleare, instalaţie de mare complexitate, cunoscută în fizica nucleară sub numele de „betatron”. A fost redactor-şef la revista Ştiinţă şi Tehnică, pe care a condus-o cu înalt profesionalism. Este fizicianul român cu cele mai numeroase şi valoroase lucrări despre radiaţiile nucleare.

A încetat din viaţă la cutremurul 4 martie 1977.