Membri ai Academiei Române

Mihail David - membru corespondent (1935)

S-a născut la Negreşti, judeţul Vaslui în anul 1886. Urmează studiile secundare la Liceul Internat din Iaşi între anii 1898-1906. Studiile superioare le face la Facultatea de Ştiinţe, Universitatea Iaşi în perioada 1906-1910.

În anul 1919 devine doctor în geologie cu teza “Cercetări geologice în podişul Moldovenesc”. Rămâne la catedra de geologie ca asistent şef de lucrări al Laboratorului de studii geografice între 1912-1920.

Devine profesor titular de geografie la Facultatea de Ştiinţe, Universitatea Iaşi.

Este membru corespondent al Academiei Române din anul 1935. De asemenea acesta iniţiază şi conduce revista “Lucrările societăţii geografice Dimitrie Cantemir”.

În anul 1939 a ţinut conferinţe publice pentru învăţători şi, preocupat fiind de predarea geografiei în şcoli şi licee a editat manuale de geografie.

Din anul 1944 a participat la organizarea şi desfăşurarea activităţilor Institutului de Cercetări geografice din România.

A murit la 26 iunie 1954 la Iaşi.

Bibliografie selectivă:

  • “Munţii Apuseni”, Bucureşti, 1922
  • “Lecţiuni de geografie fizică. Atmosfera”, curs litografiat, Iaşi, 1927
  • “ Evoluţia reliefului în masivul Bistriţei Moldoveneşti”, Bucureşti, 1931
  • “ Lecţiuni de geografie fizică. Morfologia terestră”, curs litografiat, Iaşi, 1933
  • “O schiţă morfologică a podişului sarmatic din Moldova”, în “Buletinul Societăţii Române de geografie”, 1920
  • “Relieful regiunii subcarpatice din districtele Neamţ şi Bacău ”, în : “Buletinul Societăţii Române de geografie”, 1944