Membri ai Academiei Române

Gheorghe Ivănescu - membru corespondent (1965)

S-a născut în comuna Vutcani la 2 noiembrie 1912, într-o familie de intelectuali. Clasele primare le-a urmat în localitatea natală, unde a avut prilejul să cunoască istoria locală şi diversele creaţii folclorice, care au fost baza formării sale ca lingvist. Studiile secundare le-a urmat în Bârlad, unde s-a mutat împreună cu familia sa şi unde a avut o viaţă culturală bogată. În anul 1930 a devenit student la Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Iaşi. După absolvirea facultăţii, a urmat un stadiu de specializare în filologie la Paris la École Pratique des Hautes Études. În anul 1935 a obţinut o bursă de trei ani în Italia, unde s-a înfiinţat, prin strădania academicianului Vasile Pârvan, „Şcoala Română de la Roma”.

Întors în ţară, a fost numit asistent al ilustrului lingvist Iorgu Iordan, iar după plecarea acestuia din Iaşi, a fost numit profesor suplinitor la Catedra de Limba română din cadrul Universităţii din Iaşi. În anul 1946 a obţinut titlul de doctor în filologie cu teza Problemele capitale ale limbii române literare şi cu studii de lingvistică în Buletinul Institutului de Filologie Română – Al. Philippide.

În 1962 a fost numit profesor titular de lingvistică romanică şi generală la Universitatea din Timişoara, iar în 1963 a devenit director al Sectorului de Lingvistică din Baza de Cercetări Ştiinţifice din Timişoara a Academiei Române.

La 3 februarie 1965 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. În 1971 a revenit la Iaşi ca profesor de lingvistică indo-europeană, după ce, vreme de trei ani, a predat la Universitatea din Craiova şi a fost director al Centrului de Istorie, Filologie Şi Etnografie din acest oraş. A lăsat în urmă lucrări deosebit de valoroase precum: Istoria limbii române, Gramatica comparată a limbilor indo-europene, Probleme capitale ale vechii limbi române, La formation des langues romanes occidentales, Les lois fondamentales de l'evolution linguistique, La distinction entre la linguistique descriptive et la linguistique historique au XIX-eme siècle, Storia de la parlate popolari e storia della lingue literaaire, La distinction entre la linguistique descriptive et la linguistique historique au XX-eme siècle.

A încetat din viaţă la 3 iunie 1987 la Iaşi.