Membri ai Academiei Române

Nicolae Gh. I. Lupu - membru titular (1948)

S-a născut la 24 februarie 1884, în satul Arsura, judeţul Vaslui.

A absolvit cursurile Liceului Internat din Iaşi şi s-a înscris apoi la Facultatea de Medicină din Bucureşti. După absolvirea acestea devine medic internist între anii 1906-1909 şi medic externist între anii 1909-1912 la diferite spitale din Bucureşti.

În anul 1912 a obţinut şi doctoratul şi a fost şi preparator în Laboratorul de medicină experimentală al profesorului I. Cantacuzino.

În perioada 1921-1927 este conferenţiar la clinica Spitalului Filantropia din Bucureşti şi profesor de anatomie patologică, iar între anii 1935-1965 profesor de clinică medicală la Facultatea de Medicină din Bucureşti.

A urmat diferite stagii de pregătire la Berlin, Berna şi Paris, pe parcursul a patru ani.

Profesorul Gh. Lupu este fondator şi director al Institutului de terapeutică al Academiei, preşedinte al Societăţii studenţilor în medicină din Bucureşti şi membru al Academiei din anul 1948. De asemenea a mai fost membru al Academiei de Medicină şi membru al Societăţii Internaţionale de medicină internă.

În perioada interbelică, principalele direcţii de cercetare ale profesorului Lupu au fost studiile hematologice şi cele de morfofiziopatologie renală şi hepatică. În cadrul Spitalului Colentina a organizat laboratoare funcţionale ce aveau rolul de a asigura unitatea funcţională dintre sectorul de investigaţii şi cel de tratament.

Profesorul Lupu şi-a dedicat viaţa încercării de a face din sistemul de sănătate românesc unul eficient şi capabil să răspundă cât mai exact problemelor legate de sănătatea omului. Opera sa ştiinţifică cuprinde lucrări numeroase, abordând toate capitolele patologiei interne.

A murit la 30 aprilie 1966 la Bucureşti.

Bibliografie selectivă:

  • “Hematologie clinică”, Bucureşti, Editura Medicală, 1935
  • “Diagnosticul şi tratamentul limfadenopatiilor”, Bucureşti, 1958
  • “Sclerozele pulmonare”, Bucureşti, Editura Medicală, 1960
  • “Histopatologie du typus exenthematique”, în “Analele Academiei Române”, 1930