Membri ai Academiei Române

George Mironescu - membru de onoare (1939)

Mironescu, George

S-a născut în oraşul Vaslui la 28 ianuarie 1874. Clasele primare, gimnaziale şi liceale le-a urmat în oraşul natal, apoi s-a înscris la Facultatea de Drept şi cea de Litere din Bucureşti. A continuat studiile la Paris, unde a obţinut titlul de doctor în drept în anul 1898.

A revenit în ţară începându-şi cariera în magistratură ca procuror în judeţul Ilfov, iar din 1903 a devenit profesor universitar la Facultatea de Drept din Bucureşti. A fost preocupat de continuarea modernizării învăţământului juridic din România introducând materii noi de studiu predate la nivel european. A fost şeful Catedrei de Enciclopedia Dreptului, care a constituit o premieră în învăţământul universitar juridic din România.

S-a remarcat şi în plan politic, înscriindu-se printre cei mai entuziaşti apărători ai drepturilor românilor care se aflau în Imperiul Austro-Ungar, luptând de asemenea şi alături de cei care doreau să realizeze unirea Transilvaniei cu România. A avut mai multe funcţii în stat, fiind numit de trei ori ministru al Afacerilor Străine între anii 1928-1931; a prezidat delegaţia României la sesiunile Societăţii Naţiunilor şi la alte două conferinţe internaţionale, la Haga în anii 1929 şi 1930.

A scris lucrări deosebite precum: Lacunele noului cod de procedură civilă, Studii juridice, Despre acţiunile posesorii, Noţiunile dreptului, România faţă de războiul european. A publicat lucrări în limba franceză pentru informarea corectă a străinătăţii cu privire la dezideratele politicii româneşti postbelice: Aperçu sur la question romaine, La politique de la paix, France et Roumanie. Cartea sa cu cea mai mare valoare ştiinţifică a fost Orientări în filosofia dreptului, apărută în anul 1939.

La 31 mai 1939 a fost ales membru de onoare al Academiei Române. În anul 1948 au excluşi din Academia Republicii Populare Române mai mult de o sută de academicieni printre care s-a numărat şi George Mironescu, dar reparaţie postumă a fost repus în drepturi ca membru al Academiei Române la 3 iulie 1990.

A încetat din viaţă în 1949.