Membri ai Academiei Române

Nicolae Profiri - membru titular (1948)

Profiri, Nicolae

S-a născut în comuna Murgeni la 19 septembrie 1886. A urmat clasele primare în comuna natală, apoi a urmat studiile liceale la Iaşi şi Şcoala Naţională de Poduri şi Şosele din Bucureşti. A câştigat o bursă de studii la Politehnica din Charlottenburg, Germania, unde a urmat studii de specialitate între anii 1911-1913.

A revenit în ţară la Institutul Politehnic Bucureşti, fosta şcoală de poduri şi şosele, ca asistent, avansând de-a lungul anilor ca şef al catedrei de drumuri. A publicat studii în reviste tehnice precum: Buletinul Societăţii Politehnice, Buletinul Drumurilor, Revista Drumurilor, Buletinul Institutului Român pentru betoane, construcţii şi drumuri între anii 1915 – 1940.

S-a remarcat prin cercetări în domeniul mecanicii aplicate la rezistenţa construcţiilor, a avut contribuţii deosebite în tehnica rutieră şi în utilizarea lianţilor bituminoşi, a fost preocupat de introducerea în românia a sistemelor moderne de asfaltare.

La data de 1 iunie 1948 a fost ales membru titular al Academiei Române, încredinţându-i-se şi preşedinţia Secţiei Ştiinţelor Tehnice şi Agricole a Academiei. A făcut parte din Asociaţia Generală a Inginerilor din România, în cadrul căreia a desfăşurat o bogată activitate.

A încetat din viaţă la 22 septembrie 1967 la Bucureşti.