Membri ai Academiei Române

Constantin Toma - membru corespondent (1991)

S-a născut în satul Gugeşti, comuna Boţeşti la 19 noiembrie 1935.

Cursurile primare, gimnaziale şi liceale le-a urmat la liceul din Huşi, după obţinerea diplomei de bacalaureat înscriindu-se la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi la Facultatea de Ştiinţe Naturale. În anul 1958 a devenit licenţiat în botanică, şi datorită rezultatelor foarte bune la examene a fost angajat ca preparator la universitatea ieşeană.

A făcut cursuri de specializare la Universitatea din Louvain, Belgia. A susţinut examenul pentru titlul de doctor în biologie la Universitatea din Bucureşti. A predat cursuri la Universitatea din Iaşi, a condus lucrări practice în domeniul morfologiei şi anatomiei plantelor, a fost invitat să ţină prelegeri la mai multe facultăţi din străinătate: Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Rusia, Slovacia, Spania, Turcia, Ucraina şi Ungaria. A condus activitatea Institutului de Cercetări Biologice din Iaşi, a fost prodecan între anii 1975-1976 şi decan în două mandate (1989-1990, 1996-2000) în cadrul Universităţii ieşene.

A fost redactor al periodicului Analele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” - Iaşi, seria Biologie, apoi redactor adjunct la Revue Roumaine de Biologie, periodic apărut în cadrul Editurii Academiei Române, destinat mai ales specialiştilor din afara ţării. Datorită bogatei sale activităţi de cercetare a fost solicitat să facă parte din colegiile de redacţie ale revistelor naţionale Natura, Studii şi Cercetări de Biologie. Seria Biologie Vegetală şi Studii şi cercetări ştiinţifice. Seria Biologie, Universitatea din Bacău.

A făcut cercetări în floristică, corologie, blastogenie, xilotomie, fitoteratologie, istoria botanicii, anatomie comparată, ecologică şi experimentală, etc. A scris peste 300 de studii şi articole în periodice din ţară şi străinătate. A elaborat şi publicat, singur sau în colaborare, opt monografii de specialitate.

A fost ales membru corespondent al Academiei Române la 18 decembrie 1991. Este membru al Comisiei de Biologie a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Biologice şi preşedinte al Subcomisiei Monumentelor Naturii din Moldova a Academiei Române. În anii 1978, 2000, 2002 a fost distins cu premiul academic care poartă numele marelui botanist, membru titular activ al Academiei Române, Emanoil Teodorescu.