"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Servicii

Utilizatorii Bibliotecii Judeţeane "Nicolae Milescu Spătarul" Vaslui beneficiază de următoarele servicii gratuite:

Împrumut

Împrumut la domiciliu de documente de bibliotecă prin sălile de împrumut la domiciliu pentru copii şi adulţi, respectând regimul de circulaţie a documentelor;

Lectură

Consultarea documentelor de bibliotecă în sălile de lectură special amenajate;

Împrumut interbibliotecar

Satisfacerea unor interese de studiu şi informare prin practicarea , la cerere, a împrumutului interbibliotecar pentru publicaţiile care nu se regăsesc în colecţiile Bibliotecii Judeţene Vaslui;

Bibliografii

Întocmirea, la cererea utilizatorilor sau potrivit domeniilor de interes şi temelor de cercetare, a unor liste bibliografice orientative, bibliografii tematice, buletine informative;

Audiţii / Vizionări

Audiţii şi vizionări individuale sau colective de casete video sau audio, CD-ROM-uri în sala amenajată în acest scop;

Activităţi culturale

Organizarea unor activităţi culturale conform Calendarului aniversărilor culturale, a Programului anual de manifestări şi a Parteneriatelor încheiate cu diverse instituţii;

Acces Internet

Utilizatorii bibliotecii beneficiază de acces gratuit la surse de informaţii on-line.

Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus