"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Înscrierea utilizatorilor

Condiţii de înscriere

Pentru obţinerea Permisului de intrare care oferă acces la serviciile bibliotecii este necesară completarea Fişei contract de împrumut.

Înscrierea se face pe baza B.I./C.I. al utilizatorului, cu domiciliul stabil sau cu viză de reşedinţă în municipiul Vaslui.

Utilizatorii în vârstă de până la 18 ani pot fi înscrişi de către unul dintre părinţi/tutore pe baza B.I./C.I. şi a certificatului de naştere sau a B.I./C.I a utilizatorului.

Cetăţenii din alte localităţi (atât ale judeţului Vaslui cât şi din ţară)/cetăţenii străini se pot înscrie pe baza B.I./C.I./paşaport, având acces limitat în sălile de lectură.

Permisul de intrare este unic, netransmisibil, valabil 5 ani de la data înscrierii.

Fişa contract de împrumut constituie actul juridic prin care utilizatorul îşi asumă răspunderea morală, materială şi penală, privind folosirea, păstrarea şi restituirea la termen a documentelor de bibliotecă împrumutate/consultate.

Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus