"O carte este mai mult decât o structură verbală sau o serie de structuri verbale, este un dialog stabilit cu cititorul său şi este tonul pe care îl impune cititorului şi este imaginea schimbatoare sau durabilă pe care i-o impune memoriei sale."
Jorge Luis Borges

Proiecte

TinArt

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România – Republica Moldova 2004-2006, Prioritatea 2, Fondul Comun al Proiectelor Mici, Phare CBC 2006, RO 2006/018-447.01.02.12

Parteneri

 • Consiliul Judeţean Vaslui, România
 • Consiliul Raional Leova, Republica Moldova
 • Consiliul Raional Hânceşti, Republica Moldova

Obiective generale

Dezvoltarea socio-culturală a zonei de graniţă româno-moldovene prin intensificarea cooperării transfrontaliere în domeniul facilitării accesului la cultură; creşterea interesului pentru activităţi culturale a tinerilor din regiunile defavorizate geografic, socio-economic şi cultural; creşterea capacităţii de comunicare şi exprimare artistico-plastică a tinerilor din cele 3 unităţi administrativ-teritoriale.

Obiectivele specifice

Creşterea interesului tinerei generaţii pentru arta vizuală prin stimularea vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale şi apropierea acestora de valorile culturii ca mijloc de exprimare şi transmitere a valorilor general-umane; întărirea rolului bibliotecilor din Vaslui, Leova şi Hânceşti în formarea şi dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajului virtual-artistic ca punte de legătură între tinerii din cele 3 unităţi administrativ-teritoriale prin înfiinţarea cercului de pictură şi derularea unor activităţi de artă plastică comune.

Valoarea proiectului

Valoarea totală: 48.941 Euro din care:

 • 44.046,90 Euro Contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României
 • 4.894,10 Euro Contribuţia Bibliotecii Judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui

Pagina web

Pagina de internet a proiectului poate fi accesată la adresa www.bjvaslui.ro/tinart

Caravana Veselă - teatrul de joacă fără frontiere

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România - Republica Moldova 2004-2006, Prioritatea 2, Acţiuni “PEOPLE TO PEOPLE”, Phare CBC 2005, RO 2005/017-537.01.02.21

Parteneri

 • Consiliul Judeţean Vaslui, România
 • Consiliul Raional Leova, Republica Moldova
 • Consiliul Raional Hânceşti, Republica Moldova
 • Primăria Ialoveni, Republica Moldova
 • Biblioteca Naţională pentru Copii “Ion Creangă” Chişinău, Republica Moldova

Obiective generale

Dezvoltarea socială durabilă a zonei de frontieră româno-moldoveană prin intensificarea cooperării transfrontaliere în domeniul cultural; stimularea implicării active a tinerei generaţii de pe ambele maluri ale Prutului în cunoaşterea, valorificarea şi diseminarea valorilor culturale comune; întărirea rolului bibliotecilor din zona de graniţă în promovarea culturii în regiunile defavorizate geografic şi socio-cultural.

Obiective specifice

Promovarea teatrului fără frontiere ca punte de legătură între tinerii de pe cele două maluri ale Prutului prin înfiinţarea trupei de teatru de amatori “Caravana Veselă” şi derularea unui complex de acţiuni culturale cu specific teatral.

Valoarea proiectului

Valoarea totală: 47.737,41 Euro, din care:

 • 42.931,21 Euro - contribuţia Uniunii Europene;
 • 4.806,20 Euro - contribuţia Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui

Biblioteca Virtuală

Proiect finanţat de Uniunea Europeană prin Programul de Vecinătate România - Republica Moldova, Prioritatea 2, Acţiuni “PEOPLE TO PEOPLE”, Phare CBC 2004, RO 2004/016-941.01.02.09

Parteneri

 • Consiliul Judeţean Vaslui, România
 • Consiliul Raional Leova, Republica Moldova
 • Consiliul Raional Hânceşti, Republica Moldova

Obiective generale

Întărirea cooperării interbibliotecare între comunităţile locale din judeţul Vaslui (România) şi raioanele Leova şi Hânceşti (Republica Moldova) în domeniul cultural, în scopul punerii în valoare a moştenirii culturale comune.

Obiective specifice

Realizarea unei biblioteci virtuale – spaţiu comun virtual în care să fie disponibile documente de bibliotecă în format electronic - între bibliotecile Vaslui, Leova şi Hânceşti, pentru valorificarea comună a documentelor de bibliotecă de către populaţia tânără a celor 3 unităţi administrativ-teritoriale în scopul conştientizării valorilor culturale comune pe care le împart; reducerea diferenţelor dintre nivelul de informare a tinerilor din localităţile Leova, Hânceşti şi Vaslui generate de numărul redus de publicaţii cu alfabet latin disponibile în bibliotecile publice din Republica Moldova.

Valoarea proiectului

Valoarea totală: 47.508 Euro, din care:

 • 42.508 Euro - contribuţia Uniunii Europene;
 • 5.000 Euro - contribuţia Bibliotecii Judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui

Pagina web

Biblioteca virtuală conţinând operele digitizate în cadrul proiectului poate fi accesată la adresa ebibliophil.bjvaslui.ro

Plan de măsuri pentru prevenirea
infecțiilor cu coronavirus